تم بيع إعلان نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
نصف مقطورة ستائر منزلقة Pacton T3-001 Pacton T3-001 €4,250 نصف مقطورة ستائر منزلقة 2005-01-13 هولندا، OSSENDRECHT
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27
مباعة
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 2
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 3
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 4
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 5
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 6
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 7
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 8
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 9
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 10
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 11
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 12
نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27 صورة 13
1/13
الماركة:  System Trailers
الموديل:  TRAILER PRS 27
الفئة:  نصف مقطورة ستائر منزلقة
التسجيل الأول:  2008-02-26
الوزن الصافي:  6700 كجم
الموقع:  هولندا Ossendrecht
تاريخ النشر:  ٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤
رقم التعريف في دليل عروض البائع:  202102
محاور
الماركة:  BPW
عدد المحاور:  3
قاعدة العجلات:  8790 ملم
المحور الأول:  385/65
المحور الثاني:  385/65
المحور الثالث:  385/65
حالة المركبة
حالة المركبة:  جديدة

معلومات إضافية — نصف مقطورة ستائر منزلقة System Trailers TRAILER PRS 27

الإنكليزية
Axle configuration
Tyre size: 385/65
Brakes: disc brakes
Suspension: air suspension
Rear axle 1: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 25%; Tyre profile right: 25%
Rear axle 2: Max. axle load: 8999 kg; Tyre profile left: 30%; Tyre profile right: 30%
Rear axle 3: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 20%

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good

Identification
Registration number: OK-82-HR
Achskonfiguration
Refenmaß: 385/65
Bremsen: Scheibenbremsen
Federung: Luftfederung
Hinterachse 1: Max. Achslast: 9000 kg; Reifen Profil links: 25%; Reifen Profil rechts: 25%
Hinterachse 2: Max. Achslast: 8999 kg; Reifen Profil links: 30%; Reifen Profil rechts: 30%
Hinterachse 3: Max. Achslast: 9000 kg; Reifen Profil links: 20%; Reifen Profil rechts: 20%

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut

Identifikation
Kennzeichen: OK-82-HR
Akselkonfiguration
Dækstørrelse: 385/65
Bremser: skivebremser
Affjedring: luftaffjedring
Bagaksel 1: Maks. akselbelastning: 9000 kg; Dækprofil venstre: 25%; Dækprofil højre: 25%
Bagaksel 2: Maks. akselbelastning: 8999 kg; Dækprofil venstre: 30%; Dækprofil højre: 30%
Bagaksel 3: Maks. akselbelastning: 9000 kg; Dækprofil venstre: 20%; Dækprofil højre: 20%

Stand
Overordnet stand: god
Teknisk stand: god
Visuelt udseende: god

Identifikation
Registreringsnummer: OK-82-HR
Configuración de ejes
Tamaño del neumático: 385/65
Frenos: frenos de disco
Suspensión: suspensión neumática
Eje trasero 1: Carga máxima del eje: 9000 kg; Dibujo del neumático izquierda: 25%; Dibujo del neumático derecha: 25%
Eje trasero 2: Carga máxima del eje: 8999 kg; Dibujo del neumático izquierda: 30%; Dibujo del neumático derecha: 30%
Eje trasero 3: Carga máxima del eje: 9000 kg; Dibujo del neumático izquierda: 20%; Dibujo del neumático derecha: 20%

Estado
Estado general: bueno
Estado técnico: bueno
Estado óptico: bueno

Identificación
Matrícula: OK-82-HR
Configuration essieu
Dimension des pneus: 385/65
Freins: freins à disque
Suspension: suspension pneumatique
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Sculptures des pneus gauche: 25%; Sculptures des pneus droite: 25%
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 8999 kg; Sculptures des pneus gauche: 30%; Sculptures des pneus droite: 30%
Essieu arrière 3: Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Sculptures des pneus gauche: 20%; Sculptures des pneus droite: 20%

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon

Identification
Numéro d'immatriculation: OK-82-HR
Kijk ook op onze website www.southtrading.nl

= Meer informatie =

Asconfiguratie
Bandenmaat: 385/65
Remmen: schijfremmen
Vering: luchtvering
Achteras 1: Max. aslast: 9000 kg; Bandenprofiel links: 25%; Bandenprofiel rechts: 25%
Achteras 2: Max. aslast: 8999 kg; Bandenprofiel links: 30%; Bandenprofiel rechts: 30%
Achteras 3: Max. aslast: 9000 kg; Bandenprofiel links: 20%; Bandenprofiel rechts: 20%

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed

Identificatie
Kenteken: OK-82-HR
Konfiguracja osi
Rozmiar opon: 385/65
Hamulce: hamulce tarczowe
Zawieszenie: zawieszenie pneumatyczne
Oś tylna 1: Maksymalny nacisk na oś: 9000 kg; Profil opon lewa: 25%; Profil opon prawa: 25%
Oś tylna 2: Maksymalny nacisk na oś: 8999 kg; Profil opon lewa: 30%; Profil opon prawa: 30%
Oś tylna 3: Maksymalny nacisk na oś: 9000 kg; Profil opon lewa: 20%; Profil opon prawa: 20%

Stan
Stan ogólny: dobrze
Stan techniczny: dobrze
Stan wizualny: dobrze

Identyfikacja
Numer rejestracyjny: OK-82-HR
Configuração dos eixos
Tamanho dos pneus: 385/65
Travões: travões de disco
Suspensão: suspensão pneumática
Eixo traseiro 1: Máx carga por eixo: 9000 kg; Perfil do pneu esquerda: 25%; Perfil do pneu direita: 25%
Eixo traseiro 2: Máx carga por eixo: 8999 kg; Perfil do pneu esquerda: 30%; Perfil do pneu direita: 30%
Eixo traseiro 3: Máx carga por eixo: 9000 kg; Perfil do pneu esquerda: 20%; Perfil do pneu direita: 20%

Estado
Estado geral: bom
Estado técnico: bom
Aspeto visual: bom

Identificação
Número de registo: OK-82-HR
Конфигурация осей
Размер шин: 385/65
Тормоза: дисковые тормоза
Подвеска: пневматическая подвеска
Задний мост 1: Макс. нагрузка на ось: 9000 kg; Профиль шин слева: 25%; Профиль шин справа: 25%
Задний мост 2: Макс. нагрузка на ось: 8999 kg; Профиль шин слева: 30%; Профиль шин справа: 30%
Задний мост 3: Макс. нагрузка на ось: 9000 kg; Профиль шин слева: 20%; Профиль шин справа: 20%

Состояние
Общее состояние: хорошее
Техническое состояние: хорошее
Внешнее состояние: хорошее

Идентификация
Регистрационный номер: OK-82-HR